IV Niedziela zwykła – W ręku Pasterza

.........................................................

Po trzech niedzielach, w których liturgia przedstawiała nam kolejne spotkania Zmartwychwstałego z uczniami, dzisiejszy dzień niesie pełen przełom. Dzisiejsza niedziela, zwana niedzielą Dobrego Pasterza jest tą, w której następuje przejście od spotkania do interpretacji. Od dziś liturgia stawia już nie tyle pytania o to jak Pan się objawił, ale stara się wskazać co znaczy dla wierzących Jego zmartwychwstanie. W takim kluczu czytajmy dzisiejsze Słowo, w którym – jako Dobry Pasterz – Jezus mówi o relacji między Nim a Jego owcami. Jest to relacja zaufania, słuchania, podążania za Nim. Dzięki takiej więzi:

owce nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki (J 10,27-30)

Continue Reading

III Niedziela Wielkanocna – Po raz trzeci…

.........................................................

To już trzecia Niedziela Wielkanocna, a w liturgii słuchamy opowiadania o tym, jak Jezus po raz trzeci ukazał się uczniom. Opowiadanie to Jan zamyka jakby w klamrę:

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: (…)
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał (J 21,1-14)

Continue Reading

V Niedziela Wielkiego Postu – Nie potępiam cię!

.........................................................

Po dłuższej nieobecności wracamy do niedzielnego Słowa. Tym razem, niemal na zakończenie wielkopostnej wędrówki, liturgia daruje nam opowiadanie o kobiecie cudzołożnej. Słowo, które zbiera całe to wydarzenie i nadaje mu sens jest wyznanie Jezusa:

I ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej! (J 8,1-11)

Continue Reading

I Niedziela Wielkiego Postu -Pustynia i gadżety

.........................................................

W początku Wielkiego Postu Kościół, poprzez liturgię dzisiejszego dnia, prowadzi nas wraz z Jezusem na pustynię. Pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii brzmi:

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła (Łk 4,1)

Continue Reading

VII Niedziela zwykła – Jak człowiek czy jak Bóg

.........................................................

Po ubiegłotygodniowej Ewangelii o dwóch drogach, dzisiaj Pan kontynuuje ten temat stawiając przed swoimi uczniami to co jest istotą chrześcijaństwa: słowo o bezwarunkowej i bezinteresownej miłości. Nie mówi do wszystkich, ale do tych, którzy Go słuchają, a więc którzy mają otwarte ucho i serce aby przyjąć tą nowość. Pan mówi:

powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają (Łk 6,27-28)

Continue Reading

VI Niedziela Zwykła – Kształt drogi wiary

.........................................................

Tydzień temu słuchaliśmy opowiadania o powołaniu uczniów, którzy zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Tym razem liturgia prowadzi nas do kolejnego rozdziału Ewangelii Łukasza, w której Jezus wygłasza mowę. Podczas Eucharystii będziemy słuchać błogosławieństw i lamentów Pana, poprzez które liturgia rzuca światło na wydarzenie ubiegłotygodniowego powołania. Jezus mówi więc:

Błogosławieni, wy… (Łk 6,20-26)

Continue Reading

Niedziela Świętej Rodziny – Przestrzeń tajemnicy

.........................................................

Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia przeżywana jest zawsze jako Niedziela Świętej Rodziny. W tym dniu Kościół przybliża i konkretyzuje misterium Bożego Narodzenia. Słowo stało się Ciałem nie tylko w jakiś sposób oderwany od relacji i obcy. Syn Boży wszedł w konkretną historię, w konkretne relacje, stał się cząstką tego organizmu jakim jest rodzina. Dzieje Świętej Rodziny, a w jakiś sposób dzieje każdej rodziny stają się przestrzenią Jego Obecności. Na ten rok liturgia przewiduję lekturę tekstu św. Łukasza, w którym kilkakrotnie powraca temat szukania. Sam Jezus wypowiada do rodziców słowa:

Czemuście mnie szukali? (Łk 2,48)

Continue Reading

IV Niedziela Adwentu – Z pośpiechem

.........................................................

W ostatnią niedzielę Adwentu w liturgii słuchamy opowiadania o przedziwnym spotkaniu dwóch kobiet: Maryi i Elżbiety. Treścią tego spotkania jest przyjście samego Boga do swojego ludu – nawet jeśli jeszcze niewidocznego, ukrytego w łonie Matki. Owocem tego przyjścia jest radość i uwielbienie Boga. Jest to więc już jakaś zapowiedź tego, w czym Kościół będzie uczestniczył celebrując tajemnicę Bożego Narodzenia. Zanim jednak to nastąpi, Łukasz zanotował:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy (Łk 1,39)

Continue Reading

Search this Site


[]