I Niedziela Adwentu – Bezradność i moc

.........................................................

Adwent (4) – Wpatrzeni w widzialne, porwani ku niewidzialnemu

.........................................................

Adwent (3) – Życie na nowo odkryte

.........................................................

Adwent (2) – Sprecyzować cel

.........................................................

Adwent (1) – Czy to ma jeszcze sens?

.........................................................

Search this Site


[]