Archive of Czerwiec, 2012

XIII Niedziela zwykła: Ożywiający dotyk

.........................................................

Inna strona rzeczywistości…

.........................................................

Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela: Przyjąć dar jako dar

.........................................................

Niebezpieczeństwo Ewangelii

.........................................................

XI Niedziela zwykła: Przesłanie nadziei

.........................................................

W blasku zaślubin (cz.8 – ostatnia): Nasycenie i spełnienie

.........................................................

X Niedziela zwykła: Kto ma problem?

.........................................................

Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej: Znak przymierza

.........................................................

Search this Site


[]