Archive of Kwiecień, 2013

V Niedziela wielkanocna – Nowa miara miłości

.........................................................

W nowości życia (4) – Potrójna misja w świecie

.........................................................

IV Niedziela wielkanocna – Cztery filary więzi z Panem

.........................................................

W nowości życia (3) – Uśmiercające zanurzenie, które daje życie

.........................................................

III Niedziela Wielkanocna – Rozpoznać Pana

.........................................................

Niedziela Miłosierdzia: Znaki rozpoznawcze Pana

.........................................................

W nowości życia (2) – Wyznanie wiary, która daje życie

.........................................................

W nowoci życia (1) – Wyrzeczenie się demona i jego spraw

.........................................................

Search this Site


[]