Archive of Sierpień, 2013

XXII Niedziela zwykła – Wbrew gonitwie świata

.........................................................

XXI Niedziela zwykła – Brama życia

.........................................................

Tajemnica czasu (9) – Podsumowanie

.........................................................

XX Niedziela zwykła – Radykalny pokój

.........................................................

Wniebowzięcie NMP – Zrobić Mu miejsce

.........................................................

XIX Niedziela zwykła – Otwarcie ku przyszłości

.........................................................

XVIII Niedziela zwykła – Niebezpieczna iluzja

.........................................................

Search this Site


[]