Archive of Grudzień, 2013

Niedziela Świętej Rodziny – Środek ocalenia

.........................................................

IV Niedziela adwentu – Przyjąć Przychodzącego

.........................................................

Adwent (4) – Wpatrzeni w widzialne, porwani ku niewidzialnemu

.........................................................

III Niedziela Adwentu – Znaki obecności

.........................................................

Adwent (3) – Życie na nowo odkryte

.........................................................

Niepokalane Poczęcie – Obdarowana

.........................................................

Adwent (2) – Sprecyzować cel

.........................................................

Search this Site


[]