Archive of Styczeń, 2014

Tajemnica nieprawości (4) – Nieczystość

.........................................................

III Niedziela zwykła – Światłość pośród ciemności

.........................................................

Tajemnica nieprawości (3) – Chciwość

.........................................................

II Niedziela zwykła – Świadek Baranka

.........................................................

Tajemnica nieprawości (2) – Pycha

.........................................................

Niedziela Chrztu Pańskiego – Misja: wypełnić sprawiedliwość

.........................................................

Tajemnica nieprawości

.........................................................

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – Obecność pełna otwartości

.........................................................

Search this Site


[]