Stracony wyzwoliciel (6) – Mojżesz, Chrystus i nowe wyzwolenie

.........................................................

Search this Site


[]