Archive of Październik, 2016

XXXI Niedziela zwykła – Miejsce przemieniającego spotkania

.........................................................

O Liturgii (3) – Oczyma człowieka

.........................................................

XXX Niedziela zwykła – Dwie drogi do sprawiedliwości

.........................................................

O liturgii (2) – Tajemnica Boga

.........................................................

XXIX Niedziela zwykła – Modlitwa i wiara

.........................................................

O liturgii (1) – Wprowadzenie

.........................................................

XXVIII Niedziela zwykła – Owoce uzdrowienia

.........................................................

XXVII Niedziela zwykła – Zacząć od wiary

.........................................................

Search this Site


[]