Archive of Styczeń, 2018

IV Niedziela zwykła – Słowo, zdumienie i lęk

.........................................................

III Niedziela zwykła – Wezwanie i odpowiedź

.........................................................

Niedziela Chrztu Pańskiego – Wody zbawienia

.........................................................

Objawienie Pańskie – Mądrość gorliwa, odważna i pokorna

.........................................................

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Pełna paschalnego błogosławieństwa

.........................................................

Search this Site


[]