XVIII Niedziela zwykła – Bóg: kochać czy używać?

.........................................................

Search this Site


[]