Archive of Grudzień, 2018

Niedziela Świętej Rodziny – Przestrzeń tajemnicy

.........................................................

IV Niedziela Adwentu – Z pośpiechem

.........................................................

II Niedziela Adwentu – Historia świata i Słowo Pana

.........................................................

I Niedziela Adwentu – Bezradność i moc

.........................................................

Search this Site


[]