XIII Niedziela zwykła – Błędne pytanie?

.........................................................

Najbliższa niedziela wprowadza nas na nową drogę z Jezusem. W ubiegłym tygodniu św. Łukasz doprowadził nas do pewnego punktu kulminacyjnego – wyznania wiary św. Piotra. Teraz rozpoczyna się jakby nowy etap na drodze wiary: wyznany Mesjasz zaczyna swoją droge do Jerozolimy. Na niej spotyka różne osoby, co relacjonuje Ewangelista:

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: ”Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: ”Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. (Łk 9,56)

Przy całej dobrej woli człowieka i Jego pragnieniu pójścia za Jezusem, odpowiedź Mistrza zdaje się sugerować błedne pytanie. Tak naprawdę nie chodzi o to: dokąd?, nawet jeśli jest to gotowość pójścia dokądkolwiek. Dlatego Jezus mówi, że nie ma miejsca, dokąd idzie Syn Człowieczy. On nie ma gdzie głowy skłonić.

O wiele istotniejsze od tego dokąd? jest pytanie z Kim? Sednem chrześcijaństwa jest bowiem to, aby być z Jezusem, bez względu na to gdzie się jest. On jest życiem, więź z Nim daje życie, dlatego święty Paweł kiedy pisze o swoim pragnieniu wyznaje bylebym znalazł się w Nim, czyli w Chrystusie.

To więź ze Zmartwychwstałym, a nie wspólny cel daje zbawienie. Nieraz można kroczyć do tego samego celu bez znajomości współtowarzyszy podróży. Zbawienie przychodzi jednak od więzi. Zbawienie bowiem to nie pewien przedmiot do zdobycia, pewna nagroda odłożona na przyszłość. Zbawienie to doświadczenie Żywego Boga, odkrycie Żyjącego i pójście z Nim jest zbawieniem. Nie gdzieś i kiedyś. Ale już tu i teraz: podczas drogi, już u jej poczatku.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]