II Niedziela Wielkiego Postu – Wezwani, aby dać posłuch

.........................................................

Druga niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na szczyt góry Tabor, aby tam wraz z uczniami być świadkiem przemienienia. To właśnie wówczas, kiedy Jezus objawił swoją chwałę

oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (Mt 17,5)

Wezwanie, które głos z nieba kieruje do uczniów nie jest tylko prostym wezwaniem do nastawienia uszu. Grecki czasownik użyty na określenie czynności słuchania można przetłumaczyć jako dać posłuch, być posłusznym. Różnica z tego wynikająca jest znaczna, bo wówczas takie słuchanie angażuje życie, wzywa do zmian, do podążania za Jezusem. Być Mu posłusznym to znaczy zgodzić się także na to, co według naszego rozsądku może nie jest do końca zrozumiałe.

W kontekście Wielkiego Postu posłuszeństwo Jezusowi wyraża się w towarzyszeniu Mu i podążaniu za Nim. Kresem tej wielkopostnej wędrówki jest radość zmartwychwstania, ale tej nie można osiągnąć bez innej góry – bez Golgoty. To nie chwała Taboru, ale mrok Golgoty jest tym momentem, w którym najpełniej sprawdza się posłuszeństwo Bogu, do którego jesteśmy wezwani. Jest to posłuszeństwo oparte na wierze, że w obliczu wydarzeń, których po ludzku nie rozumiem, On wie lepiej co czynić. To właśnie zdanie się na Boga i posłuszeństwo nawet w krzyżu otwiera nowe perspektywy życia.

Niedzielna Eucharystia to nasze doświadczenie Taboru. Podczas Liturgii usłyszymy to samo wezwanie do posłuszeństwa, ale ponadto zostaniemy umocnieni Pokarmem na drogę wiary. Otwierajmy nasze uszy i serca, aby boża obecność kruszyła naszą zatwardziałość i pozwalała nam nie tylko słuchać, robiąc i tak swoje, ale przede wszystkim być posłusznym usłyszanemu Słowu.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]