Zmartwychwstały pośród nas (1) – Wprowadzenie

.........................................................

Trwamy w Oktawie Wielkanocy. Tu i ówdzie słychać pozdrowienie: „Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”, ale co to tak naprawdę znaczy? Jakie to ma znaczenie dla nas, wierzących? Czy nie jest tak, że nieraz na pozdrowienie „Chrystus zmartwychwstał!” odruchem serca chcielibyśmy odpowiedzieć: „Bogu dzięki, niech Mu się wiedzie, ja mam swoje życie i muszę wracać do codziennych obowiązków”. Jest to myślenie, jakoby zmartwychwstanie było prywatną sprawą Jezusa.

Inna pokusa polega na tym, aby zmartwychwstanie ulokować w świecie idei, pełnych nadziei, radości… ale tylko idei. To takie zmartwychwstanie o którym pięknie się mówi, o którym może nawet dobrze jest posłuchać, ale które potem nie za bardzo daje się przełożyć na życie.

Tymczasem Zmartwychwstały Pan ani nie zmartwychwstał prywatnie, dla siebie, ani nie pozostał w świecie idei i pięknych słów. On żyje, i to nie tylko w zaświatach, gdzieś w wieczności! Pan żyje na ziemi, w swoim ciele, można Go spotkać, zobaczyć, dotknąć! Pan żyje w swoim Kościele, a nawet więcej, Kościół jest Jego Ciałem Zmartwychwstałym.

Kiedy Szaweł, prześladowca Kościoła szedł do Damaszku, aby tam pojmać i uwięzić chrześcijan, na drodze ukazał mu się Jezus i zadał mu pytanie: „Szawle, Szawle, dlaczego MNIE prześladujesz?” (Dz 9,4). Jezus, który objawił się prześladowcy nie pytał: „Dlaczego prześladujesz mój Kościół, moich wyznawców?” On zapytał konkretnie o siebie samego! Ci prześladowani, byli prawdziwie Ciałem Chrystusa. Tą myśl święty Paweł potem rozwinie na wiele sposobów.

Chciałbym więc także, idąc za Pawłem Apostołem podjąć ten temat obecności Chrystusa Zmartwychwstałego w swoim Kościele. Może nawet lepiej byłoby powiedzieć, temat obecności Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie poprzez Kościół. W ten sposób spróbujemy zobaczyć, że Zmartwychwstały Pan to nie tylko idea, ale dotykalna rzeczywistość, w której uczestniczymy. Zobaczymy, że zmartwychwstały Pan to sprawa powszechna a nie tylko prywatna i jednostkowa.

Spróbujemy przez kolejne tygodnie odkrywać nieco tożsamość Kościoła jako Ciała Chrystusa, zobaczyć dynamikę Jego życia, Jego misję w świecie. Ufam, że w ten sposób odkryjemy, że zmartwychwstanie jest faktem, które nie tylko wydarzyło się raz jeden, ale które trwa! A jeśli otworzymy serce i spojrzymy głębiej, zobaczymy że także my możemy mieć w nim udział – nie tylko teoretyczny, recytując prawdę o zmartwychwstaniu w wyznaniu wiary, ale udział bardzo praktyczny, angażujący nas do głębi!

Tyle tytułem wprowadzenia. Zapraszam do lektury i podpowiedzi, bo jest to temat, który mnie jakoś frapuje, ale na który sam gotowej odpowiedzi jeszcze nie mam:) W drogę więc, szukajmy!

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]