IV Niedziela Wielkanocna – Najemnik i moc życia

.........................................................

Czwarta niedziela wielkanocna to niedziela Dobrego Pasterza. Jezus zmartwychwstały ukazuje swoje oblicze właśnie za pomocą takiego obrazu. Pasterz to człowiek pełen troski o powierzoną sobie owczarnię, to Ktoś, kto gotowy jest oddać życie za swoje owce, o czym Jezus wspomina aż pięciokrotnie. W tym obrazie idzie On jednak jeszcze dalej i mówi o prawdziwej mocy dobrego Pasterza:

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. (J 10,11-18)

W tym podsumowaniu swojej pasterskiej posługi Jezus pokazuje na czym polega prawdziwa moc Jego i Jego uczniów. Nie jest to moc według tego świata, moc rządzenia, moc walki o swoje, moc podporządkowania sobie innych. Nie jest to nawet moc, która miałaby obezwładnić wszystkie „wilki” tego świata i w ten sposób zaprowadzić sprawiedliwość.

Prawdziwa moc  leży przede wszystkim w tym, aby oddać swoje życie za owce. Ta moc skierowana jest więc nie w to co na zewnątrz, w otaczający świat. Ona, wręcz przeciwnie, kieruje się do wnętrza. Moc oddania życia objawia się przede wszystkim w tym, że Jezus nie uległ lękowi, nie uległ pokusie ocalenia siebie, pokusie zejścia z krzyża. Swoją moc objawił nie dla ocalenia swojego życia (stałby się wtedy najemnikiem), ale właśnie po to, aby życie oddać. W ten sposób Jego życie stało się życiem wydanym, darowanym za innych. On też, jako jedyny, będąc Żyjącym, miał moc to życie wydane odzyskać. Dokonał tego w dniu zmartwychwstania.

W ten sposób Jezus wprowadza nas w całkowicie nową logikę rozumienia tego, czym jest moc. Zmienia też perspektywę rozpoznawania najemników. Najemnikiem nie jest ten, który przychodzi z zewnątrz. Pierwszym zagrożeniem dla chrześcijanina jest najemnik, ukryty we własnym sercu! To tam czai się ten, który podpowiada człowiekowi, aby ten walczył o swoje i w niebezpieczeństwie ratował swoją skórę.

Jezus, Dobry Pasterz wzywa nas, aby Jego mocą stawić czoła właśnie temu najemnikowi. On tej mocy udziela nam bardzo konkretnie w Eucharystii, w której karmi nas Ciałem wydanym, Ciałem pełnym mocy, aby wydać swoje życie, aby go nie bronić i nie ocalić. Demaskujmy więc naszego wewnętrznego najemnika i mocą Eucharystii wchodźmy w tą logikę życia prawdziwą mocą, mocą życia oddanego za innych, mocą prawdziwej miłości.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]