Niedziela Trójcy Świętej – Misterium Życia

.........................................................

Niedziela Trójcy Świętej – Misterium Życia

Po zakończonym w ubiegłym tygodniu okresie wielkanocnym, pierwsza niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego poświęcona jest Trójcy Świętej. W ten sposób Kościół pokazuje nam kto stoi za całym dziełem zbawienia, czyim działaniem jest ten wielki cud nowego życia. To tajemnica Trójcy Świętej, to inicjatywa i dzieło wspólnoty, a nie Boga samotnika. Jezus w Ewangelii da świadectwo o tej wspólnocie mówiąc:

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego… Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,19-20)

Jezus przyszedł na ziemię, abyśmy mogli poznać Życie. On musiał przyjść i objawić je nam, bo po grzechu nie mogliśmy o własnych siłach poznać czym jest boskie życie. Dlatego Syn Boży stał się człowiekiem aby w Nim mogło objawić się co znaczy ojcostwo Boga i co znaczy moc Ducha. On swoją ziemską pielgrzymkę odbył w mocy Ducha i w posłuszeństwie Ojcu. W pełni objawił to na krzyżu, kiedy oddał się całkowicie w ręce Ojca. Ojciec odpowiedział Mu posyłając Ducha Ożywiciela i wskrzeszając Go z martwych.

W ten sposób Bóg Jeden w trzech osobach objawił, że Jego miłość, Jego życie jest potężniejsze niż śmierć. W Bogu nie ma śmierci! W Nim jest wieczne TAK dla życia! To pełne dynamiki życie Trójcy Świętej nie jest jednak zamknięte samo w sobie, jakby miało się obawiać tego, że się wyczerpie, że się zmęczy i osłabnie. Bóg pragnie się nim dzielić z nami!

Bóg będąc wspólnotą życia otwiera przed nami swoje ramiona, abyśmy mogli mieć udział w tym życiu. Szczęście Boga polega właśnie na tym i wyraża się w tym, że jest On otwarty na innych, że nie jest zazdrosny o własny „dobrobyt”. To dlatego Jezus posyła swoich uczniów aby głosili to życie i w to życie zanurzali przez chrzest wszystkich ludzi. Poza Nim jest bowiem tylko perspektywa skończoności, braku, zazdrości i walki o swoje.

Bóg w Trójcy objawił się w Jezusie jako Bóg pełen życia, jako Bóg szukający tych, którzy byliby gotowi to życie przyjąć. Do tego potrzeba nam zjednoczenia z Synem w Jego zaufaniu do Ojca i w Jego pokorze i posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Wówczas źródło życia Trójcy zaczyna tryskać w sercu, a człowiek zaczyna doświadczać, że to to czego szukał po omacku staje się jego udziałem, jego własnym doświadczeniem.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]