Zmartwychwstanie Pańskie – Boskie TAK

.........................................................

Wydarzenie Zmartwychwstania Pańskiego jest kulminacyjnym wydarzeniem historii zbawienia. W niej od samego początku Bóg objawił się jako miłośnik życia. On z ciemności i chaosu wyprowadził świat i przygotował go do zamieszkania. On nieustannie ratował lud wybrany przed różnego typu zagrożeniami. W Zmartwychwstaniu Jezusa Bó poszedł o krok dalej.

W Zmartwyhwstaniu Bóg wypowiedział swoje ostateczne TAK dla życia. Wypowiedział je dla Tego, który był całkowicie pogrążony w śmierci. Ojcowskie TAK, Ojcowska akceptacja życia nie pozwoiła Synowi pozostać w mrokach otchłani, ale przywiodła go na powrót do życia. W ten sposób Bóg okazał się pełen życia: nie tylko tego, które ratuje przed śmiercią, uciekając przed nią. On okazał że Jego życiodajne słowo sięga głębiej, sięga tam, gdzie śmierc wszystko zamyka w mrokach milczenia.

Słowo Pana, Jego życiodajne słowo penetruje cały świat. Ono dzisiaj dociera do nas, aby i nas przywrócić do życia. Także do nas dociera dzisiaj dobra nowina o Bogu, miłośniku życia i ci którzy usłyszą Jego głos powstaną do życia. Pozwólmy temu Słowu dotrzeć w najbłębsze obszary naszego życia, aby wszystkie te uśmiercone, porzucone przez nas miejsca naszego serca, aby niechciane wydarzenia naszej historii życia mogły nabrać sensu. Tylko wówczas nie będą więcej straszyć mrokiem śmierci i staną się częścią nowego życia.

Życzę wszystkim czytelnikom bloga błogosławionych Świąt zmartwychwstania i doświadczenia tej wierności Boga, który każde ludzkie NIE wobec życia, zamienia na boskie TAK. Życzę pięknego spotkania z miłośnikiem życia!

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]