XXV Niedziela zwykła – Ekonomia miłości

.........................................................

Dzisiaj tylko kilka intuicji… Przypowieści o miłosierdziu z ubiegłego tygodnia znajdują swoją kontynuację w niedzielnej liturgii. Jezus, opowiada przypowieść o nieuczciwym rządcy, aby w ten sposób pomóc nam zrozumieć postawę miłosiernego ojca. Wraz ze starszym synem z przypowieści, także w naszym sercu może rodzić się pytanie: czy ojciec nie przesadził w swojej hojności? Jezus z cierpliwością opowiada nam przypowieść o tym, jaki jest sens wszystkiego co posiadamy. Podsumowując ją stwierdza:

Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

W przypowieści Jezusa, zarządca marnotrawi majątek swojego pana. Zmniejsza zobowiązania dłużników, aby w ten sposób pozyskać sobie przyjaciół. Po ludzku jest to faktycznie marnotrawstwo. To jednak co po ludzku wymyka się ekonomii, rodzi owoc większy niż materialne oprocentowanie.

Rządca w ten sposób zaczął nawiązywać relacje, które miały pomóc mu przeżywać trudny czas po pozbawieniu zarządu. Bóg godzi się na takie trwonienie, chwali nawet sługę. Dla niego bowiem człowiek, relacja ludzka ma wartość całkowicie przewyższającą wszelką ekonomię, wszelką kalkulację.

Boża ekonomia, to ekonomia zbawienia, a nie zysku. Boża ekonomia to ekonomia miłości, a nie sprawiedliwości. On jest tym, który posłał do nas swojego Syna, a ten skreślił wszystkie nasze zobowiązania przed Bogiem, cały dług wziął na siebie i przybił do krzyża, nie licząc się z prawami sprawiedliwości, ekonomii i zysku. W ten sposób Jezus – przebaczając grzech zechciał z nas, sług – uczynić przyjaciół.

Pan wzywa nas do tego samego! Miłość i miłosierdzie, budowanie relacji przyjaźni, budowanie wspólnoty… to wszystko potrzebuje konkretnego daru, potrzebuje wyjścia poza ekonomię świata. Tylko w kluczu takiego miłosierdzia, szukającego człowieka za wszelką cenę, zrozumiemy marnotrawstwo dobrego ojca, zrozumiemy pochwałę zarządcy. Dzięki temu zrozumieniu, ona też stanie się prowokacją dla nas, aby postawić w życiu na to co jako jedyne jest wieczne – miłość i wspólnota ludzka.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]