O Liturgii (3) – Oczyma człowieka

.........................................................

Tydzień temu pisałem o misterium Boga, które dokonuje się odwieczne poza czasem. To tajemnica Jego boskiego życia, nieustannego darowania siebie i przyjmowania. On w obfitości swojej miłości stał się człowiekiem, aby ratować nas od życia bez miłości. Jej brak bowiem prowadzi do śmierci. Doszliśmy więc do momentu wcielenia się Syna Bożego, jego śmierci i zmartwychwstania.

Spróbujmy teraz spojrzeć na wydarzenie wcielenia oczyma człowieka. Kogo widzieli Izraelici tamtych czasów? Biblia pełna jest świadectw na ten temat. Dla jednych był to syn cieśli, dla innych nauczyciel, prorok. Jedni go podziwiali, inni nienawidzili. Kapitalnie streścił to sobór, stwierdzając: Syn Boży przez swoje wcielenie zjednoczył się z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą. Ludzkim sercem kochał. Stał się jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu. Ale przecież on nie był tylko człowiekiem! I tutaj dochodzimy do sedna!

Osoba Jezusa i jego życie, dla niektórych zwyczajne, dla innych okazało się czymś niezwykłym. Kiedy jedni mówili, że to prorok, Piotr w tym samym człowieczeństwie wyznał: Ty jesteś Syn Boga żywego. W ten sposób widzimy, że ta sama osoba dla jednych była Bogiem, dla drugich tylko człowiekiem. Dla jednych był to jeden z z wielu ludzi, dla innych jego osoba stała się nośnikiem tajemnicy Boskiego życia, objawieniem samego Boga. To właśnie odkrycie tej tajemniczej obecności Boga, którą poznali poprzez wiarę stało się decydujące dla całego ich życia.

Teraz zadajmy sobie pytanie: dlaczego jedni doszli do poznania w Jezusie tajemnicy Boga, inni natomiast zatrzymali się na tym co zewnętrzne? Kiedy patrzymy na powołanie apostołów, szczególnie u Marka, to jest tam mowa o tym, że oni przyszli do Niego. Tekst grecki mówi że odeszli (od świata) w jego kierunku, stali się bliscy, byli z Nim. Ta więź, bliskość to pierwszy element. Prawdziwe poznanie nie jest poznaniem jedynie intelektualnym. Drugą osobę poznajemy przez miłość, budując z nią relację. Taka relacja zakładała także pewne ryzyko, zostawienie świata, zostawienie sieci, podążanie za Panem. To oczywiście wiąże się z miłością, bo nie ma miłości bez ryzyka i wyrzeczeń. Jeśli do tego dodamy dar wiary, to możemy mieć pewien obraz tego, w jaki sposób uczniowie odkryli w Jezusie Syna Bożego.

Podsumowując, to Jezus Chrystus jest prawdziwym misterium (tajemnicą) Boga. Po pierwsze, nie oznacza to, że Bóg chce coś ukryć, zataić przed człowiekiem. Bóg objawił się całkowicie poprzez wcielenie. Sobór Watykański znów stwierdza, że właśnie to człowieczeństwo Jezusa stało się narzędziem naszego zbawienia. Jego słowa, gesty, czyny stały się objawieniem zbawczej miłości Boga do człowieka. Jezus całym sobą objawia tą odwieczną, darującą się miłość, której potrzebujemy jak zeschła ziemia wody!

Kto pójdzie za Jezusem, wejdzie z Nim w relację, zaprze się swoich schematów myślenia, swoich wyobrażeń o Bogu i pozwoli się prowadzić, odkryje tą tajemnicę boskiego życia. Taki człowiek z niedowierzaniem odkryje, że Bóg objawia swoją miłość w ludzki sposób, w języku zrozumiałym dla człowieka! Kto zaś w zatwardziałości serca, zagoniony sprawami tego świata tylko pobieżnie rzuci okiem na Jezusa i Ewangelię, kto uzna że już wszystko wie, tej pozostanie w swojej codzienności. Dla takiego tajemnica pozostanie niedostępna, będzie skryta za zasłoną powszedniości.

W ten sposób przygotowaliśmy grunt dla zrozumienia tego, co dokonuje się w liturgii. O tym za tydzień.

 

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]