Przemienienie Pańskie – Wydarzenie do przeżycia

.........................................................

Tym razem w niedzielę wypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie, które opisuje św. Mateusz w Ewangelii było nie tylko doświadczeniem uczniów, ale jest w jakiś sposób doświadczeniem całego Kościoła. Gdy Jezus wziął z sobą na górę uczniów,

tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło (Mt 17,1-9)

Światłość, jasność słońca, biel to symbole życia. Na górze Tabor Jezus przede wszystkim objawił uczniom tajemnicę Boga. Jezus ukazał swoje prawdziwe oblicze, ukazał się jako światłość, która przyszła do swoich, nawet jeśli swoi jej nie przyjmują. On jest tą światłością, której ciemności nie ogarnęły. On jest życiem, którego śmierć nie mogła zwyciężyć.

Pan objawił uczniom chwałę zmartwychwstania po to, aby dać im nadzieję; objawił im życie, aby mogli się go uchwycić niczym kotwicy, kiedy ich życie będzie torpedować sztorm zwątpienia, czy kiedy przyjdzie im przeżywać ponurą codzienność, a nawet ciemną noc kryzysów.

Przemienienie nie jest jednak tylko wydarzeniem do oglądania. Nie jest nawet czymś jedynie do kontemplowania. Ono bowiem nie jest czymś zewnętrznym, czymś poza nami. Pan swoje boskie życie objawił ludziom nie po to, aby na nie patrzyli i je podziwiali, ale po to, aby mieli w nim udział. Pan pragnie, abyśmy uczestniczyli w Jego chwale! Jego światłość kiedyś stanie się naszą światłością.

Wędrując ku tej światłości, w Eucharystii nieustannie dokonuje się przemienienie. Jest to przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Pana. On, tak samo jak na Taborze, daje się człowiekowi, daje się każdemu z nas, abyśmy mogli mieć udział w Jego życiu. Przyjmując Ciało Pana w komunii świętej już stajemy się częścią tego przemienionego Ciała i możemy smakować wieczności.

Napełnieni takimi darami możemy nie tylko cieszyć się ofiarowaną nam nadzieją. Możemy także stać się świadkami, możemy stać się światłem, dla tych, którzy żyją w ciemności zwątpienia, bez sensu i nadziei przekraczającej szarość życia.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]