Zesłanie Ducha Świętego – Prowadzący ku Prawdzie

.........................................................

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Kościół raduje się darem Ducha Świętego, którego Pan udziela wierzącym wszystkich czasów.  Zapowiadając Niebieski Dar, Jezus w Wieczerniku charakteryzuje Jego misję:

Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy (J 16,13)

Przede wszystkim Duch jest tym, który prowadzi. Jego obecność jest dynamiczna, działająca. On prowadzi, a chrześcijanin jest tym, który jest prowadzony przez Ducha. Droga, którą Duch prowadzi jest zawsze nowa i prowadzi do konkretnego doświadczenia. Prowadzi do Prawdy, która w Biblii nie jest zbiorem twierdzeń, ale Osobą. Sam Jezus mówi o sobie, że jest Drogą, Prawdą i Życiem. On przyszedł aby objawić Prawdę, aby dać świadectwo Prawdzie, jak powiedział Piłatowi. Duch prowadzi więc po drodze, którą jest Jezus, do Prawdy, którą także jest nasz Pan.

Prawda ta ostatecznie to życie samego Boga. Prawdą zniszczoną przez demona – ojca kłamstwa – jest to, że Bóg jest miłością. On,  jako Miłość. chce nieustannie darować się człowiekowi. Miłość Boga jest bezwarunkowa, bezinteresowna i wieczna. Takie życie Boga, objawiło się wówczas, kiedy Jezus całkowicie oddał się w ręce ludzi, abyśmy mieli życie dzięki Niemu.

Choć człowiek pragnie miłości, to z drugiej strony nie zawsze jest gotowy ją przyjąć. Dlatego Jezus zapowiada, że Duch stopniowo będzie prowadził do prawdy, której człowiek od razu nie może udźwignąć. Nauczyliśmy się bowiem, że w świecie nie ma nic za darmo, że za wszystko trzeba zapłacić – jak nie od razu, to po czasie. Dlatego, kiedy Bóg przychodzi ze swoją darmową miłością, często reakcją jest asekuracja, niedowierzanie, dystans i zamknięcie.

Bóg jednak stopniowo udziela swojego Ducha wierzącym aby prowadzić ich do pełnej prawdy o miłości Boga. W ten sposób buduje nowy lud Boży: lud który wierzy w miłość i tą miłością pragnie się dzielić. Tak powstaje Kościół, w którym ludzie rozumieją się wzajemnie, dzielą się miłością i radością z odnalezionego życia. Każda Pięćdziesiątnica jest odnowieniem świadomości tego czym i kim jesteśmy. Jest to czas, w którym liturgia zaprasza nas, aby otworzyć się na Niebieski Dar udzielany nam w Eucharystii, abyśmy zakorzenieni w prawdzie o miłości czynili ją swoim stylem życia.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]