XXIII Niedziela zwykła – Logika spotkania

.........................................................

Po ubiegłotygodniowym sporze Jezusa z faryzeuszami, Kościół zaprasza nas dzisiaj aby w liturgii wziąć udział w spotkaniu Pana z głuchoniemym. Zanim jednak do tego spotkania doszło, Marek zanotował:

Jezus znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę (Mk 7,31-37)

Jeśli spojrzelibyśmy na mapę, okaże się że droga, którą wybiera Jezus aby dojść do Jeziora Galilejskiego nie jest najkrótsza. Zamiast ruszyć z Tyru na południe, w kierunku jeziora, Pan idzie na północ, przez Sydon, a potem okrężną drogą przez Dekapol. Wędrując taką drogą przyprowadzili mu człowieka głuchoniemego. Ten krótki wstęp geograficzny do wydarzenia wprowadza nas w mentalność Pana.

Jezus w swojej misji nie wybiera drogi najkrótszej i najłatwiejszej. Jego logiką nie jest logika pośpiechu, logika wydajności i skuteczności. Pan potrafi wybrać drogę dłużą, drogę  która prowadzi poprzez ziemie pogańskie. On ma odwagę wejść na terytorium, na którym nie będzie czuł się jak u siebie. Logika Jego działania jest całkowicie inna od tej, którą proponuje świat. Jego stylem życia jest logika spotkania. Pan jest gotów iść tam, gdzie spotka człowieka!

Podczas drogi spotyka On człowieka szczególnie potrzebującego. Ten, którego przyprowadzają Jezusowi jest głuchy i niemy, zamknięty, niezdolny do tego, aby się komunikować, wchodzić w relację. Uzdrowienie, którego Pan dokona jest zapowiedzią tego, czego Jezus pragnie czynić z każdym z nas: otwierać nas wzajemnie na siebie! To dlatego również dzisiaj jest On gotów wyruszać drogai okrężnymi, krętymi i niepopularnymi, aby spotkać nas w naszym zamknięciu i dokonywać cudu otwierania.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]