II Niedziela Adwentu – Historia świata i Słowo Pana

.........................................................

Druga niedziela Adwentu wprowadza na scenę dziejów zbawienia proroka, Jana Chrzciciela. Przy tej okazji, Bóg odsłania sposób, w jaki przychodzi od człowieka. Św. Łukasz zanotował:

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni (Łk 3,1-2)

Ewangelista, wprowadzając w historię zbawienia Jana, opisując jego powołanie, umieszcza je w bardzo konkretnym kontekście historycznym. Cesarz całego państwa rzymskiego, jego wysłannik w ziemi Izraela, żydowscy królowie… Oprócz tej wielkiej władzy świeckiej także autorytety religijne: Annasz i Kajfasz. Wszystko sprecyzowane. Konkretny czas, konkretne miejsce, konkretna historia. Bóg działa w sposób konkretny, wchodzi w historię i z wydarzeń historycznych komponuje historię zbawienia, której jest autorem.

Zaskakujący jest jednak sposób w jaki to czyni. Gdyby chciał, aby Słowo szybko się rozprzestrzeniło, mógł wybrać cesarza, namiestnika albo tetrarchę. Mógł zacząć od tych, którzy mają wpływ, których głos dociera do wielu. Mógł posłużyć się chociaż religijnymi autorytetami Izraela. Tymczasem w tej całej historii wybiera kogoś, kto po ludzku nie pasuje: Jan. Na pustyni. Bóg sieje swoje słowo w ukryciu. Podczas gdy wielcy myślą że tworzą historię, panują, rządzą, podbijają ludy i podejmują decyzję, prawdziwy Pan posyła swoje słowo w ukryciu, do człowieka na pustyni.

Pustynia, to miejsce słuchania, miejsce kruchości, bezradności. Tam, a nie w pałacach władców, zostało zaadresowane Słowo Boga. Do Jana. Tak rozpoczynają się dzieje tego, który jest największym spośród narodzonych z niewiasty. Miejmy odwagę w tym czasie adwenty wyjść poza „wielkie historie” aby wejść w ukrytą historię zbawienia i ujrzeć ją w nas. Miejmy odwagę odejść od komercyjnych pałaców tego świata, aby na pustyni życia usłyszeć Słowo Pana. Wówczas Adwent osiągnie swój najintensywniejszy skutek w nas.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]