V Niedziela Wielkiego Postu – Nie potępiam cię!

.........................................................

Po dłuższej nieobecności wracamy do niedzielnego Słowa. Tym razem, niemal na zakończenie wielkopostnej wędrówki, liturgia daruje nam opowiadanie o kobiecie cudzołożnej. Słowo, które zbiera całe to wydarzenie i nadaje mu sens jest wyznanie Jezusa:

I ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej! (J 8,1-11)

To co się wydarzyło w życiu kobiety możemy odczytać w świetle proroka Izajasza. Przez niego Bóg w pierwszym czytaniu daje obietnicę: oto czynię rzeczy nowe! Bóg mówiąc o tej nowości, którą przyniesie precyzuje ją podwójnie: otworzy drogę na pustyni i da na niej wodę. I jedno i drugie określenie wskazuje na dar życia. Otworzyć drogę, wskazać drogę wyjścia z pustyni to jakby dać ocalenie. Podobnie i woda na pustyni jest tym co do życia jest niezbędne. Bóg to właśnie obiecuje.

W kontekście takiej obietnicy widzimy jak Bóg spełnia ją w kobiecie cudzołożnej. Owa niewiasta, istotnie, jest tą, która na pustyni świata tęskni, szuka miłości i gubi się. Wchodzi w grzech, flirty, romanse… Po omacku szuka tego, czego pustynia dać nie może. Jak bardzo podobna jest w tym do nas, którzy gotowi jesteśmy na wszelki flirt dla odrobiny czułości, pocieszenia, miłości na pustyni tego świata… W tym jednak momencie, faryzeusze, którzy pochwycili ją w takiej dramatycznej sytuacji nie dają jej szans. Są oni wyrazem bezwzględnej sprawiedliwości, która nie pozwala człowiekowi na błąd, kruchość i słabość.

Właśnie w takiej sytuacji bez wyjścia pada Jezusowe słowo: Nie potępiam cię. To właśnie tym słowem Pan otwiera przed kobietą drogę wyjścia: jest nią miłosierdzie Boga. To właśnie ta czuła miłość Pana jest nową rzeczą, którą Pan czyni na pustyni. To ona sprawia, że na pustyni pojawia się woda życia. To miłość Pana jest otwartą drogą ratunku przed sprawiedliwością Prawa. To jedno słowo Pana jest jak brama miłosierdzia darowana każdemu z nas. Wejdźmy w nią, abyśmy nie musieli więcej błąkać się po jałowej ziemi współczesnego świata. Wejdźmy w nią, abyśmy nie musieli flirtować w miłostkami, które zwiodą a potem rozczarują i porzucą.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]