XXVI Niedziela zwykła: Przeciwko sobie samemu

.........................................................

Słowo, którym karmi nas Kościół przez ostatnie niedziele jest naprawdę wymagające. Zapowiedź męki i zmartwychwstania, zaproszenie do zajmowania ostatniego miejsca pokazuje, że nie było łatwo Apostołom wejść w Jezusowy styl życia. Znakiem tego są także słowa apostoła Jana, które usłyszmy w niedzielę:

„Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. (Mk 9,38)

W słowach tych ukryte jest poczucie jakiegoś wyróżnienia i zazdrości. Jan, który chodzi z Jezusem, który nazwie siebie umiłowanym uczniem w jakiś sposób przekreśla tych, którzy nie są w gronie Dwunastu. W jego myśleniu ciągle jest jeszcze kimś lepszym od innych, kimś kto nie zajął ostatniego miejsca, kimś, kto może osądzać innych, zabraniać lub pozwalać innym na więź z Jezusem. Drugi człowiek jawi się Janowi jako zagrożenie Jego wyjątkowości.

Reakcja Nauczyciela sprowadza jednak Jana na ziemię. Jezus nie tylko nie zabrania nikomu czynić cudów w Jego imię, ale idzie jeszcze dalej. Mówiąć o konieczności odcięcia reki, nogi czy oka, Jezus poucza w trudnych słowach o konieczności zwrócenia się przeciwko sobie. Innymi słowy: jeśli jest cokolwiek, co przeszkadzałoby człowiekowi zaakceptować innych, co sprawiałoby, że czułby się lepiej od innych, wywyższałby się – lepiej pozbyć się tego. Do królestwa Bożego nie wchodzą bowiem ludzie doskonali, ale pokorni.

To trudne słowo nabiera innego wyrazu, kiedy uświadomimy sobie, że nie jest ono tylko nakazem. To Bóg pierwszy zwrócił się przeciwko sobie samemu, aby nie górować nad człowiekiem. Przypomiał o tym Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est, pisząc, że miłość Boga jest tak wielka, że zwraca Boga przeciw Niemu samemu, Jego miłość przeciw Jego sprawiedliwości. To On pierwszy pozwolił okaleczyć siebie na krzyżu, aby w Nim pierwszym spełniło się to słowo. Zwracając się więc przeciwko sobie samemu, poświęcając siebie dla bliźnich stajemy się jak Bóg.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]