II Niedziela zwykła – Niestrudzony Oblubieniec

.........................................................

W świetle pierwszego czytania niedzielnej liturgii, na uwagę zasługuje słowo, które wypowiada starosta weselny do pana młodego. Zwraca się on do niego:

„Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory” (J 2,10)

Zapewnić wino na weselu było zadaniem pana młodego, o czym świadczy sam starosta zwracając się właśnie do niego. Człowiek faktycznie stawia to co ma dobre, potem to co jest trochę gorsze, a na końcu pozostaje już tylko brak. Tak było z winem na weselu w Kanie i tak jest z życiem ludzkim. Nie jest ono nieskończone, przemija, wyczerpuje się, niszczenie, ostatecznie się kończy.

Dlatego w to życie ludzkie wchodzi nowy pan młody, który am moc dać życie nieskończone, życie wieczne, lepsze od tego, które może dać człowiek. To Jezus, zastawiając stoły w Kanie nowym winem staje się prawdziwym Oblubieńcem człowieka. Jest tym, którego zapowiadał Izajasz w pierwszym czytaniu: tym, który nie spocznie i nie umilknie dopóki nie odnowi i nie napełni życiem swojej oblubienicy.

Każda Eucharystia jest tym cudem niestrudzonego Oblubieńca, który nie zamienia już wody w wino, ale idzie dalej. Zamieniając wino w swoją Krew daje samego siebie, abyśmy mieli życie dzięki Niemu. Za każdym razem, kiedy gromadzimy się jako wspólnota Kościoła na Eucharystii dokonuje się ten cud, w którym Oblubieniec pragnie jednoczyć się ze swoją oblubienicą. Nawet jeśli wydaje się ona po ludzku spustoszona czy porzucona to jednak każda Eucharystia przypomina, że On nie zapomina o swojej ukochanej.

~ End Article and Begin Conversation ~

Comments are closed.

Search this Site


[]