II Niedziela Adwentu – Historia świata i Słowo Pana

.........................................................

Druga niedziela Adwentu wprowadza na scenę dziejów zbawienia proroka, Jana Chrzciciela. Przy tej okazji, Bóg odsłania sposób, w jaki przychodzi od człowieka. Św. Łukasz zanotował:

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni (Łk 3,1-2)

Continue Reading

I Niedziela Adwentu – Bezradność i moc

.........................................................

Dzisiejsza, pierwsza niedziela Adwentu, wprowadza nas w nowy rok liturgiczny, nowy czas łaski, nowy moment historii zbawienia, w którym Kościół chce odsłaniać przed nami misterium Jezusa Chrystusa. To sam Pan przechodzi po ścieżkach naszego współczesnego świata tą samą drogę zbawienia, którą przebył w Galilei i Judei abyśmy dzisiaj mogli dotykać Jego życia. U progu Adwentu i nowego roku liturgicznego Kościół na nowo pragnie budzić w nas doświadczenie nadziei. W centrum Ewangelii tego dnia stoją słowa:

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą (Łk 21,25-28.34-36)

Continue Reading

XXXII Niedziela zwykła – Między pożądaniem a zaufaniem

.........................................................

Liturgia kolejnej niedzieli zwykłej stawia przed nami dwie figury, a zarazem dwa style życia. Z jednej strony uczeni w Piśmie, z drugiej – uboga wdowa. Przed jednymi Jezus przestrzega, natomiast tą drugą chwali, mówiąc o niej:

ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie (Mk 12,38-44)

Continue Reading

XXIX Niedziela zwykła – Antidotum na oburzenie

.........................................................

W dzisiejszej Ewangelii nie chodzi o samą służbę. Nawet jeśli ta postawa wychodzi na pierwszy plan, to nie ona jest istotą. Jezus idzie głębiej i zanim powie uczniom jaki powinien być kształt życia chrześcijanina, robi coś istotnego:

Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich (Mk 10,35-45)

Continue Reading

XXV Niedziela zwykła – Słowo i kryzys

.........................................................

Rozpoczęty tydzień temu kryzys wiary uczniów trwa, a Jezus nawet nie stara się go łagodzić. Po tym jak otwarcie zapowiedział swoją mękę i zmartwychwstanie i nie został zrozumiany przez Piotra, dziś po raz drugi powtarza te słowa:

Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie (Mk 9,30-37)

Continue Reading

XXIV Niedziela zwykła – Otwartość wobec krzyża

.........................................................

Tydzień temu Pan objawiał się jako ten, który jest gotów iść tam, gdzie jest człowiek, bez względu na to jaka to droga. Podążał szukać tego, który był zamknięty i to ów potrzebujący usłyszał: „Otwórz się!”. Dzisiaj ta droga Jezusa staje się bardziej konkretna. Już nie tylko On sam nią podąża, ale zaprasza także swoich uczniów do tego, aby szli za Nim. Mówi do nich:

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa (Mk 8,27-35)

Continue Reading

XXIII Niedziela zwykła – Logika spotkania

.........................................................

Po ubiegłotygodniowym sporze Jezusa z faryzeuszami, Kościół zaprasza nas dzisiaj aby w liturgii wziąć udział w spotkaniu Pana z głuchoniemym. Zanim jednak do tego spotkania doszło, Marek zanotował:

Jezus znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę (Mk 7,31-37)

Continue Reading

XXII Niedziela zwykła – Próżny kult

.........................................................

To musiała być ważna kwestia. Faryzeusze przybyli z Jerozolimy aż do Galilei aby wybadać postawę Jezusa. Trzy dni drogi, aby rozprawić się z Jego nieprzestrzeganiem tradycji starszych. Wobec ich pytania o to, dlaczego nie obmywa rąk przed jedzeniem, Jezus odwołuje się do proroka Izajasza, mówiąc:

Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji (Mk 7,6-7)

Continue Reading

Search this Site


[]